Logos
A.Chaiwat
Packaging Systems Co.,Ltd.
w w w . c h a i w a t p a c k . c o m

About Us

         บริษัท อ.ชัยวัฒน์ แพคเกจจิ้ง ซิสเท็ม จำกัด ได้ประกอบธุรกิจนำเข้า สินค้าจากต่างประเทศ ประเภทเครื่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging Systems) และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

         บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อนำเข้า และ จำหน่ายเครื่องแพคเกจจิ้ง ที่มีความ ทันสมัย และมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงทำ ให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

         สินค้าของเราทุกประเภทมีการรับประกันตัวสินค้าภายในระยะเวลา 1 ปี และสามารถจัดส่ง ได้ทันที ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้เราเข้าใจว่าสินค้าของเราไม่ได้จบแต่เพียง การขายเท่านั้น เรามีทีมงานที่คอยบริการลูกค้าเมื่อสินค้ามีปัญหา ดังนั้น นอกจากสินค้าที่มี คุณภาพ ลูกค้ายังได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีหลังการขายอีกด้วย

         ด้วยเหตุนี้ บริษัท อ.ชัยวัฒน์ แพคเกจจิ้ง ซิสเท็ม จำกัด จึงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโดยตลอดซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญ ของเรา ในการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการของเรา https://www.watchessales.me/  https://www.zdwatches.com/  https://www.thereplica.ca/

 

 

 

Copyright © chaiwatpack.com 2014 , All Rights Reserved